Trafikförsäkring - MC

MC-försäkringen liknar i mångt och mycket en bilförsäkring. Den obligatoriska trafikförsäkringen är grunden, fordonsägaren kan sedan bygga på med halvförsäkring, helförsäkring och tilläggsförsäkring.

Enligt Trafikskadelagen måste en motorcykel som inte är avställd vara trafikförsäkrad. Om motorcykeln inte trafikförsäkras, blir MC-ägaren skyldig att betala trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen.

Trafikförsäkringen ger ersättning om du skadar dig själv, passagerare, medtrafikant eller annans egendom. Försäkringen täcker inte skador som uppkommer på din egen motorcykel om du anses vara vållande.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Om motorcykelförsäkring
Frågor & Svar