Helförsäkring - MC

MC-försäkringen liknar i mångt och mycket en bilförsäkring. Den obligatoriska trafikförsäkringen är grunden, fordonsägaren kan sedan bygga på med halvförsäkring, helförsäkring och tilläggsförsäkring.

En helförsäkring för motorcykel består i grunden av en halvförsäkring kombinerad med en extra vagnskadeförsäkring som ersätter skador på din motorcykel som uppkommer i samband med olycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Om motorcykelförsäkring
Frågor & Svar