Halvförsäkring - MC

MC-försäkringen liknar i mångt och mycket en bilförsäkring. Den obligatoriska trafikförsäkringen är grunden, fordonsägaren kan sedan bygga på med halvförsäkring, helförsäkring och tilläggsförsäkring.

Halvförsäkringen kallas också för delkaskoförsäkring och täcker stöld, brand, glasskador och rättsskydd. Rättsskyddet ersätter kostnader för juridiskt ombud och rättegångskostnader om du hamnar i tvist.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Om motorcykelförsäkring
Frågor & Svar