Ersättning vid invaliditet

Barnförsäkringens mest centrala del är invaliditetsersättningen som ger ersättning vid medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att kroppens funktionsförmåga blivit permanent nedsatt. Ekonomisk invaliditet innebär en varaktig nedsättning av den framtida arbetsförmågan med mer än 50%. Försäkringsbolagens villkor kan ibland skilja sig för hur invaliditetsersättningen räknas ut. Vissa försäkringsbolag betalar ut både medicinsk och ekonomisk invaliditet, medan andra bara betalar ut det högsta beloppet av de två.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Om barnförsäkring
Frågor & Svar
ANNONS: